Zdjęcie ziaren

Sortowanie nasion i ziaren

Firma MEYER posiada szeroką gamę rozwiązań do sortowania nasion i ziaren różnych rodzajów roślin, m.in. pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa, kukurydzy, gryki czy proso oraz wielu innych.

Urządzenia firmy MEYER znajdują zastosowanie przy sortowaniu pospolitych zbóż, wszelkich odmian nasion roślin polowych, warzyw oraz ziół. Sortowniki optyczne MEYER wykrywają niepożądane ciała obce, przebarwione, zainfekowane oraz wadliwe ziarna i nasiona.

Zdjęcie ziaren

Sortowanie nasion i ziaren

Firma MEYER posiada szeroką gamę rozwiązań do sortowania nasion i ziaren różnych rodzajów roślin, m.in. pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa, kukurydzy, gryki czy proso oraz wielu innych.

Urządzenia firmy MEYER znajdują zastosowanie przy sortowaniu pospolitych zbóż, wszelkich odmian nasion roślin polowych, warzyw oraz ziół. Sortowniki optyczne MEYER wykrywają niepożądane ciała obce, przebarwione, zainfekowane oraz wadliwe ziarna i nasiona.

PRZYKŁADY EFEKTÓW SORTOWANIA

JĘCZMIEŃ

Photo of barley Photo of contaminated barley

AKCEPT

ODSORT

OWIES

Oat photoPhoto of contaminated oats

AKCEPT

ODSORT

GRYKA

AKCEPT

ODSORT

PRZYKŁADY ZANIECZYSZCZEŃ

Photo of contamination
Photo of contamination

PRZYKŁADY EFEKTÓW SORTOWANIA

JĘCZMIEŃ

Photo of barley Photo of contaminated barley

AKCEPT

ODSORT

OWIES

Oat photoPhoto of contaminated oats

AKCEPT

ODSORT

GRYKA

AKCEPT

ODSORT

PRZYKŁADY ZANIECZYSZCZEŃ

Photo of contamination
Photo of contamination

ROZWIĄZANIA MEYER DLA SORTOWANIA NASION I ZIAREN

ROZWIĄZANIA MEYER DLA SORTOWANIA NASION I ZIAREN