RICE

Sortowanie ryżu

Ryż to jeden z podstawowych produktów spożywczych na świecie. Wraz ze wzrastającym poziomem życia, ludzie stale zwiększają swoje wymagania dotyczące jakości jedzenia, m.in. ryżu.

Firma MEYER, jako pierwszy chiński producent sortowników optycznych, już od 30 lat zajmuje się rozwojem technologii sortowania ryżu. Sortownik optyczny MEYER wykrywa i usuwa spleśniały, połamany, zainfekowany ryż oraz ciała obce, takie jak szkło, kamień lub inne zanieczyszczenia. Urządzenia sortujące MEYER zapewniają skuteczną separację, nawet w przypadku ryżu o punktowych uszkodzeniach lub niepełnej budowie.

Różnorodne rozwiązania oraz ciągły rozwój technologiczny zapewniają wzrost wartości produktów klientom na całym świecie, tak, aby w pełni wykorzystać każde ziarno.

RICE

Sortowanie ryżu

Ryż to jeden z podstawowych produktów spożywczych na świecie. Wraz ze wzrastającym poziomem życia, ludzie stale zwiększają swoje wymagania dotyczące jakości jedzenia, m.in. ryżu.

Firma MEYER, jako pierwszy chiński producent sortowników optycznych, już od 30 lat zajmuje się rozwojem technologii sortowania ryżu. Sortownik optyczny MEYER wykrywa i usuwa spleśniały, połamany, zainfekowany ryż oraz ciała obce, takie jak szkło, kamień lub inne zanieczyszczenia. Urządzenia sortujące MEYER zapewniają skuteczną separację, nawet w przypadku ryżu o punktowych uszkodzeniach lub niepełnej budowie.

Różnorodne rozwiązania oraz ciągły rozwój technologiczny zapewniają wzrost wartości produktów klientom na całym świecie, tak, aby w pełni wykorzystać każde ziarno.

PRZYKŁADY EFEKTÓW SORTOWANIA

RYŻ BIAŁY / ŻÓŁTY

ACCEPT

REJECT

RYŻ CAŁY / ŁAMANY

ACCEPT

REJECT

ROZWIĄZANIA MEYER DLA RYŻU

PRZYKŁADY EFEKTÓW SORTOWANIA

RYŻ BIAŁY / ŻÓŁTY

ACCEPT

REJECT

RYŻ CAŁY / ŁAMANY

ACCEPT

REJECT

ROZWIĄZANIA MEYER DLA RYŻU