SORTER OPTYCZNY TAŚMOWY

Photo of KS/KM/K Sorter

PRODUKT

K KM KS Sorter

Taśmowy sortownik optyczny do innych materiałów sypkich
• Znajduje zastosowanie w sortowaniu pod względem kolorystycznym wszelkiego rodzaju przetworzonych tworzyw sztucznych, złomu, szkła, żwiru i innych materiałów sypkich.
• Szybki i precyzyjny napęd, stabilna praca i bardzo dokładne usuwanie zanieczyszczeń.
• Specjalna struktura ochronna mechanizmu sortującego znacząco przyczynia się do usprawnienia procesu sortowania i precyzyjnej identyfikacji defektów nawet w środowiskach o wysokiej zawartości pyłu i innych zanieczyszczeń.
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapobiega ewentualnej korozji wywołanej przez sole, zasady i kwasy, zawarte w sortowanych materiałach.
• Konstrukcja sortownika, ze zintegrowanymi dwoma przenośnikami taśmowymi, spełnia najwyższe wymagania dotyczące czystości produktu finalnego.

Photo of KS/KM/K Sorter

PRODUKT

K KM KS Sorter

Taśmowy sortownik optyczny do innych materiałów sypkich
• Znajduje zastosowanie w sortowaniu pod względem kolorystycznym wszelkiego rodzaju przetworzonych tworzyw sztucznych, złomu, szkła, żwiru i innych materiałów sypkich.
• Szybki i precyzyjny napęd, stabilna praca i bardzo dokładne usuwanie zanieczyszczeń.
• Specjalna struktura ochronna mechanizmu sortującego znacząco przyczynia się do usprawnienia procesu sortowania i precyzyjnej identyfikacji defektów nawet w środowiskach o wysokiej zawartości pyłu i innych zanieczyszczeń.
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapobiega ewentualnej korozji wywołanej przez sole, zasady i kwasy, zawarte w sortowanych materiałach.
• Konstrukcja sortownika, ze zintegrowanymi dwoma przenośnikami taśmowymi, spełnia najwyższe wymagania dotyczące czystości produktu finalnego.

MEYER Europe

porozmawiajmy o naszych produktach