SORTER OPTYCZNY

Photo of CI-L Sorter

PRODUKT

CI-L Sorter

Sortownik optyczny do separacji polimerów
• Możliwość wykrywanie i usuwanie materiałów innych niż PET, takich jak PVC/PS/PC/PA/PP/PE/ABS, guma czy aluminium itp.
• Minimalna dokładność detekcji wynosi do 1 mm.
• Znakomita wydajność, do 6 ton/h.
• Możliwość płynnego resortowania materiału, celem uzyskania jak najlepszej jakości sortowanego produktu oraz uzyskania jak największego odzysku.

Photo of CI-L Sorter

PRODUKT

CI-L Sorter

Sortownik optyczny do separacji polimerów
• Możliwość wykrywanie i usuwanie materiałów innych niż PET, takich jak PVC/PS/PC/PA/PP/PE/ABS, guma czy aluminium itp.
• Minimalna dokładność detekcji wynosi do 1 mm.
• Znakomita wydajność, do 6 ton/h.
• Możliwość płynnego resortowania materiału, celem uzyskania jak najlepszej jakości sortowanego produktu oraz uzyskania jak największego odzysku.

MEYER Europe

porozmawiajmy o naszych produktach