Kontrola rentgenowska X-ray

Bezpieczeństwo i jakość artykułów spożywczych to podstawowe wymaganie na rynku producentów żywności.

Systemy kontroli rentgenowskiej MEYER, stosowane są w celu zapewnienia najwyższych standardów wyrobów zarówno w produkcji artykułów żywnościowych, jak i innych gałęziach przemysłu.

Detektory rentgenowskie skutecznie wykrywają i eliminują ciała obce takie jak szkło, kamienie, grudy ziemi, tworzywa sztuczne, metale, gumę, kości oraz inne zanieczyszczenia i defekty produktów.

Wykrywacze rentgenowskie składają się z przenośnika taśmowego, podającego materiał do strefy detekcji rentgenowskiej, a następnie, po przeanalizowaniu produktu do strefy usuwania materiału nieakceptowalnego.

Maszyny X-Ray firmy MEYER posiadają różne rozwiązania do usuwania materiałów obcych, w zależności od rodzaju, wymiaru i wagi kontrolowanego produktu oraz potrzeb produkcyjnych. Urządzenia kontrolne po wykryciu defektów produktu mogą je usunąć za pomocą wydmuchiwania, wykorzystując zapadnię, ramię obrotowe, wyrzutniki lub płytę spychającą, a także mogą zatrzymać taśmę kontrolną i wyświetlić komunikat o nieprawidłowościach prześwietlanego produktu.

Kontrola rentgenowska X-ray

Bezpieczeństwo i jakość artykułów spożywczych to podstawowe wymaganie na rynku producentów żywności.

Systemy kontroli rentgenowskiej MEYER, stosowane są w celu zapewnienia najwyższych standardów wyrobów zarówno w produkcji artykułów żywnościowych, jak i innych gałęziach przemysłu.

Detektory rentgenowskie skutecznie wykrywają i eliminują ciała obce takie jak szkło, kamienie, grudy ziemi, tworzywa sztuczne, metale, gumę, kości oraz inne zanieczyszczenia i defekty produktów.

Wykrywacze rentgenowskie składają się z przenośnika taśmowego, podającego materiał do strefy detekcji rentgenowskiej, a następnie, po przeanalizowaniu produktu do strefy usuwania materiału nieakceptowalnego.

Maszyny X-Ray firmy MEYER posiadają różne rozwiązania do usuwania materiałów obcych, w zależności od rodzaju, wymiaru i wagi kontrolowanego produktu oraz potrzeb produkcyjnych. Urządzenia kontrolne po wykryciu defektów produktu mogą je usunąć za pomocą wydmuchiwania, wykorzystując zapadnię, ramię obrotowe, wyrzutniki lub płytę spychającą, a także mogą zatrzymać taśmę kontrolną i wyświetlić komunikat o nieprawidłowościach prześwietlanego produktu.

Sposoby usuwania defektów lub zapakowanych produktów zawierających niepożądane ciała obce o na urządzeniach rentgenowskich MEYER:
 • Wydmuchiwanie: Produkty w opakowaniach i bryłach o małej wadze.
  Stosowany do szybkiego usuwania produktów w opakowaniach, których waga jest mniejsza niż 100g (np. batony). Znajduje zastosowanie w przypadku linii produkcyjnych o wysokich wydajnościach.
   
 • Ramię obrotowe: Używane do usuwania zanieczyszczeń w średnich i małych opakowaniach z pojedynczym strumieniem podawania, z dużą dokładnością i szybkością usuwania w jednostce czasu.
  Znajduje zastosowanie w przypadku dużych wydajności produkcyjnych.

  Zakres rozmiaru opakowań:


  50mm ≤ długość ≤300mm,

  50mm ≤ szerokość ≤300mm,

  Produkt w pudełku: 30mm≤ grubość ≤250mm,

  Produkt w torebkach: 25mm≤ grubość ≤150mm
 • Wyrzutnik: Odpowiedni do usuwania zanieczyszczeń z materiałów sypkich, niezapakowanych. Wskaźnik odrzucenia materiałów obcych wynosi ponad 99%, strata dobrego materiału jest zminimalizowana, dzięki użyciu wyrzutników o wysokiej częstotliwości pracy.
 • Zapadnia: Używana do małych opakowań. Wydajność w jednostce czasu jest większa niż przy użyciu płyty spychającej.
 • Płyta spychająca: Produkty do kontroli dużych opakowań z pojedynczym strumieniem podawania dużych paczek lub towarów.
  Zakres rozmiaru opakowań:

  150 mm ≤ długość ≤ 300 mm,
  10 mm ≤ grubość ≤ 150 mm
SCHEMAT KONTROLI X-RAY

Sposoby usuwania defektów lub zapakowanych produktów zawierających niepożądane ciała obce o na urządzeniach rentgenowskich MEYER:

 • Wydmuchiwanie: Produkty w opakowaniach i bryłach o małej wadze.
  Stosowany do szybkiego usuwania produktów w opakowaniach, których waga jest mniejsza niż 100g (np. batony). Znajduje zastosowanie w przypadku linii produkcyjnych o wysokich wydajnościach.
   
 • Ramię obrotowe: Używane do usuwania zanieczyszczeń w średnich i małych opakowaniach z pojedynczym strumieniem podawania, z dużą dokładnością i szybkością usuwania w jednostce czasu.
  Znajduje zastosowanie w przypadku dużych wydajności produkcyjnych.

  Zakres rozmiaru opakowań:


  50mm ≤ długość ≤300mm,

  50mm ≤ szerokość ≤300mm,

  Produkt w pudełku: 30mm≤ grubość ≤250mm,

  Produkt w torebkach: 25mm≤ grubość ≤150mm
 • Wyrzutnik: Odpowiedni do usuwania zanieczyszczeń z materiałów sypkich, niezapakowanych. Wskaźnik odrzucenia materiałów obcych wynosi ponad 99%, strata dobrego materiału jest zminimalizowana, dzięki użyciu wyrzutników o wysokiej częstotliwości pracy.
 • Zapadnia: Używana do małych opakowań. Wydajność w jednostce czasu jest większa niż przy użyciu płyty spychającej.
 • Płyta spychająca: Produkty do kontroli dużych opakowań z pojedynczym strumieniem podawania dużych paczek lub towarów.
  Zakres rozmiaru opakowań:

  150 mm ≤ długość ≤ 300 mm,
  10 mm ≤ grubość ≤ 150 mm

Znajdź swój produkt do kontroli X-Ray