Zdjęcie metalu i szkła

Sortowanie metali i szkła

Zużycie różnych rodzajów metali i szkła na świecie ciągle rośnie. Wzrasta również ilość krajów, w których prawo narzuca obowiązek przetwarzania materiałów metalowych i szklanych, oraz odzyskiwanie tych wartościowych surowców, w trosce o środowisko i zmniejszanie ilości składowanych odpadów. Firma MEYER proponuje swoim klientom rozwiązania w zakresie efektywnego i precyzyjnego sortowania metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, przyczyniając się tym samym do wzrostu jakość odzyskiwanego produktu.

Zdjęcie metalu i szkła

Sortowanie metali i szkła

Zużycie różnych rodzajów metali i szkła na świecie ciągle rośnie. Wzrasta również ilość krajów, w których prawo narzuca obowiązek przetwarzania materiałów metalowych i szklanych, oraz odzyskiwanie tych wartościowych surowców, w trosce o środowisko i zmniejszanie ilości składowanych odpadów. Firma MEYER proponuje swoim klientom rozwiązania w zakresie efektywnego i precyzyjnego sortowania metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, przyczyniając się tym samym do wzrostu jakość odzyskiwanego produktu.

PRZYKŁADY EFEKTÓW SORTOWANIA

STŁUCZKA SZKLANA

MATERIAŁ WEJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

ZŁOM METALOWY

MATERIAŁ WEJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

PRZYKŁADY EFEKTÓW SORTOWANIA

STŁUCZKA SZKLANA

MATERIAŁ WEJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

ZŁOM METALOWY

MATERIAŁ WEJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

ROZWIĄZANIA MEYER DLA SORTOWANIA METALU I SZKŁA

ROZWIĄZANIA MEYER DLA SORTOWANIA METALU I SZKŁA